ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಗ್ಗು

 1. ಕುಂದು,ತಗ್ಗು
 2. ಚಿಕ್ಕದಾಗು,ಸಂಕೋಚಗೊಳ್ಳು
 3. ಕುಂದು,ಸೊರಗು,ಮ್ಲಾನವಾಗು
 4. ಬಾಗು,ಬಗ್ಗು
  __________________
  __________________
  ನೆರೆ ಕುಗ್ಗಲು ಸುರುವಾಗಿದೆ; ಆತನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಸು ಕುಗ್ಗಿದೆ; ಕುಗ್ಗಿದ ಹದುಳ; ಕುಗ್ಗಿದ ಮಾಡು
  __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಗ್ಗು

 1. ಅದಟು ಕುಗ್ಗಿದ ಪಡೆಯಿಲ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಗ್ಗು

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಗ್ಗು

 1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಗ್ಗು

 1. ಕುಗ್ಗಿದ ಅದಟು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಗ್ಗಿ

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಗ್ಗು

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಗ್ಗು

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಕುಗ್ಗು
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕುಗ್ಗು&oldid=531957" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ