ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಗ್ಗು

 1. ಕುಂದು,ತಗ್ಗು
 2. ಚಿಕ್ಕದಾಗು,ಸಂಕೋಚಗೊಳ್ಳು
 3. ಕುಂದು,ಸೊರಗು,ಮ್ಲಾನವಾಗು
 4. ಬಾಗು,ಬಗ್ಗು
  __________________
  __________________
  ನೆರೆ ಕುಗ್ಗಲು ಸುರುವಾಗಿದೆ; ಆತನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಸು ಕುಗ್ಗಿದೆ; ಕುಗ್ಗಿದ ಹದುಳ; ಕುಗ್ಗಿದ ಮಾಡು
  __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಗ್ಗು

 1. ಅದಟು ಕುಗ್ಗಿದ ಪಡೆಯಿಲ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಗ್ಗು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಗ್ಗು

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಗ್ಗು

 1. ಕುಗ್ಗಿದ ಅದಟು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಗ್ಗಿ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಗ್ಗು

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಗ್ಗು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಕುಗ್ಗು
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕುಗ್ಗು&oldid=531957" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ