ಬಾಗು

 1. ಬಾಗಿರುವಿಕೆ
  ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಾಗು
  _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಗು

 1. ಡೊಂಕು ಮಾಡು, ಬಗ್ಗಿಸು
  __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಗು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಗು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಗು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಗು

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಗು

 1. ಬಾಗಿದ ಕಂಬಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಗು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬಾಗು&oldid=673881" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ