ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಕ್ಕು

 1. ಸುರುಟು,ಮುರುಟು,ಜುಣುಗು,ಮುದುಡು,ಮುದುರು
  ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟು
  __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಕ್ಕು

 1. ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಮೋರೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಕ್ಕು

 1. ಸುಕ್ಕುಕುರುಳು; ಸುಕ್ಕು ಕೂದಲು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಕ್ಕು

 1. ಸುಕ್ಕು ಕೂದಲು; ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಕ್ಕು

 1. ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟು; ಸುಕ್ಕಾಗು; ಸುಕ್ಕುಗುರುಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಕ್ಕು

 1. ಸುಕ್ಕಾಗು,ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳು
  ಸುಕ್ಕಿದ ತೊಗಲು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಕ್ಕು

 1. ಸುಕ್ಕಿದ ಬಟ್ಟೆ; ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಕ್ಕು

 1. ಕೊಂಕು
 2. ನಿರುತ್ಸಾಹ,ಮಂಕಾಗು
 3. ಒಣಗು,ಶುಷ್ಕವಾಗು
 4. ತೆರೆಗಟ್ಟು,ಸದರವಾಗು
  __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಕ್ಕು

 1. ತೆರೆಗಟ್ಟಿರುವುದು,ಪದರವಾಗಿರುವುದು
 2. ನಿರಿಗೆ,ಪದರ
 3. ಸುಂಕು,ಧಾನ್ಯತೂಕ
  __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸುಕ್ಕು&oldid=532329" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ