ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಚ್ಚು

 1. ಬಡಿ, ಹೊಡೆದು ಕತ್ತರಿಸು, ಕಡಿ, ತುಂಡರಿಸು
 2. ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು
 3. ಕಾಳು ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಮೊರದಲ್ಲಿ ಕೇರು
  ನೆರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ; ಸಪ್ಪುಕೊಚ್ಚು
  _________________
  ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊಚ್ಚು; ಹರಟೆ ಕೊಚ್ಚು
  ಕೊಚ್ಚು ಕತ್ತಿ; ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದರು
  _________________
  _________________
  ಕೊಚ್ಚಿರಿಸಿದ ಅಡಿಕೆ

ನುಡಿಮಾರು

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಚ್ಚು

 1. ಮೂತ್ರದ ವಾಸನೆ
 2. ಪಡಿತರ ; ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ
 3. ಪುಡಿ ; ಹುಡಿ
 4. ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಾಧನ,ಕತ್ತರಿ
 5. ಧಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಕೂಲಿ ; ಪಡಿ
  ಉಚ್ಚೆಯ ಕೊಚ್ಚು
  ಗಾಡಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತವನ ಮೇಲೆ ಕೊಚ್ಚು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ

ನುಡಿಮಾರು

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಚ್ಚು

 1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಚ್ಚು

 1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಚ್ಚು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಚ್ಚು

 1. ಕುಚ್ಚು

ನುಡಿಮಾರ್ಪು

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕೊಚ್ಚು&oldid=574166" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ