ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಡುಕು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಡುಕು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಡುಕು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಡುಕು

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಡುಕು

 1. ಮುಡುಕಿದ ಬೆನ್ನು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಡುಕು

 1. _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಡುಕು

 1. ಬಗ್ಗು,ಕುಗ್ಗು,ಬಾಗು
 2. ತಬ್ಬು,ಆಲಿಂಗಿಸು
 3. ಒದಗು,ಉಂಟಾಗು
 4. ತಡೆ ತಡೆದು ಮಾತನಾಡು,ತಡವರಿಸು
  _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English: [[ ]], en:

ಮುಡುಕು

 1. ಬಾಗಿರುವುದು,ಕೊಂಕಿರುವುದು
 2. ಮೂಲೆ,ತಿರುವು
 3. ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸ್ಥಳ,ಗೊಂದಿ
  _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English: [[ ]], en:
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಮುಡುಕು&oldid=215370" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ