ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ಬೆಟ್ಟಿದ ಕಾಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ಬೆಟ್ಟಿದ ಕಾಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ಬೆಟ್ಟುಗೂಟ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ಬೆಟ್ಟಿದ ಬೆಳ್ಳಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ಬೆಟ್ಟಿದ ಓಲೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ಮುಳ್ವೆಟ್ಟು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ಕಡಿ,ಕತ್ತರಿಸು,ಸವರು
 2. ಹೊಡೆ,ಬಡಿ
 3. ಇರಿ,ನಾಟುವಂತೆ ಮಾಡು
 4. ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸು
 5. ತಳ್ಳು,ದಬ್ಬು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ಬೆಟ್ಟ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ಬೊಟ್ಟು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ಬಿಱು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬೆಟ್ಟು&oldid=532657" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ