ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ಬೆಟ್ಟಿದ ಕಾಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ಬೆಟ್ಟಿದ ಕಾಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ಬೆಟ್ಟುಗೂಟ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ಬೆಟ್ಟಿದ ಬೆಳ್ಳಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ಬೆಟ್ಟಿದ ಓಲೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ಮುಳ್ವೆಟ್ಟು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ಕಡಿ,ಕತ್ತರಿಸು,ಸವರು
 2. ಹೊಡೆ,ಬಡಿ
 3. ಇರಿ,ನಾಟುವಂತೆ ಮಾಡು
 4. ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸು
 5. ತಳ್ಳು,ದಬ್ಬು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ಬೆಟ್ಟ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ಬೊಟ್ಟು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟು

 1. ಬಿಱು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬೆಟ್ಟು&oldid=532657" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ