ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳೆ

 1. ಪಡೆ,ಅಂದು,ಅಡೆ,ಒದಗು,ಕಿಟ್ಟು,ಗಿಟ್ಟು,ಗೀಟು,ದೊರಕು,ದೊರೆ,ಸಿಕ್ಕು,ಹೊಂದು,ಈಸಿಕೊಳ್ಳು
  ಅವಳು ತಳೆದ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ
  ಮುಳಿಸನ್ನು ತಳೆದ ಮೋರೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳೆ

 1. ತಳೆಯಿಕ್ಕು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳೆ

 1. ಎಮ್ಮೆಯ ತಳೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳೆ

 1. ತಳೆದ ಬಟ್ಟೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳೆ

 1. ತಳೆಹಿಡಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳೆ

 1. _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಳೆ

 1. ಪಡೆ,ಹೊಂದು
 2. ಧರಿಸು,ತೊಡು
 3. ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳು
 4. ಅಂಗೀಕರಿಸು,ಸ್ವೀಕರಿಸು
 5. ಹೊರು,ವಹಿಸು
 6. ಕಟ್ಟು,ಬಂಧಿಸು
 7. ಚಿಮುಕಿಸು,ಸಿಂಪಡಿಸು
  ____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತಳೆ&oldid=532624" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ