ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡೆ

 1. ________________
  ಕಳ್ಳರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಡೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡೆ

 1. ಅಡೆಕಟ್ಟು; ಅಡೆಪಟ್ಟಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡೆ

 1. ಬಚ್ಚಲು ಅಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡೆ

 1. ನೀರಡೆ, ಅಡೆಕಟ್ಟು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡೆ

 1. ಅಡೆಕುಣಿ, ಅಡೆತಿಪ್ಪೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡೆ

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡೆ

 1. ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಅಡೆದು ತಂದಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡೆ

 1. ಅಡೆಕುಣಿ - ಅಡೆಕುಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಡೆ ತುಂಬಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡೆ

 1. ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಬೇಡದೆ ಅಡೆದಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡೆ

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡೆ

 1. ಹತ್ತಿರ
  ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡೆ (ದೇ) ೧ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಹೊಡೆ ೨ ಭರ್ತಿ ಮಾಡು ೩ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರು ೪ ಹೊಂದು ೫ ಒದಗುಅಡೆ (ದೇ) ೧ ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಶಾಖದಿಂದ ಮಾಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ೨ ಆಶ್ರಯ ೩ ಬಡಗಿ, ಕಮ್ಮಾರ ಮೊ.ವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮರದ ಕೊರಡು ೪ ಸೆಗಣಿ ೫ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ದೋಸೆ ೬ ಬಟ್ಟೆ ಯಾ ಕಂಬಳಿಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೇಯದೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಬಿಡಿ ನೂಲೆಳೆಗಳು

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಅಡೆ&oldid=597879" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ