ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆ

 1. ಬೇರು ತೆಗೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆ

 1. ಕಿಸಿ, ತೆರೆ
  ________________
  ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ
  _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆ

 1. ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆ

 1. ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆ

 1. ಹಣತೆ ತೆಗೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆ

 1. ಇದನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದರೆ ಕಂಪು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆ

 1. ತೆಗೆದಿರಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತೆಗೆ&oldid=532211" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ