ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆ

 1. ಬೇರು ತೆಗೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆ

 1. ಕಿಸಿ, ತೆರೆ
  ________________
  ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ
  _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆ

 1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆ

 1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆ

 1. ಹಣತೆ ತೆಗೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆ

 1. ಇದನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದರೆ ಕಂಪು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆಗೆ

 1. ತೆಗೆದಿರಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತೆಗೆ&oldid=532211" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ