ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಚ್ಚು

 1. ಹರಡು
  ಬಿಚ್ಚಿದ ಕಡತ ; ಬಿಚ್ಚು ಗಣ್ಣು; ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ; ಬಿಚ್ಚುಗನ್ನಡ; ಬಿಚ್ಚು ನುಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಚ್ಚು

 1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಚ್ಚು

 1. ಬಿಚ್ಚಿದ ತಲೆಗೂದಲು; ಬಿಚ್ಚೋಲೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಚ್ಚು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಚ್ಚು

 1. ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ತೆರೆದು ನೋಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಚ್ಚು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಚ್ಚು

 1. ಬಿಚ್ಚುಜಡೆ; ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಚ್ಚು

 1. ಬೇರೆಮಾಡು,ವಿಭಾಗಿಸು
 2. ಇಬ್ಭಾಗವಾಗು,ಬಿರಿ
 3. ಬೇರೆಯಾಗು,ಅಗಲು
 4. ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸು,ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸು
 5. ನೀಡು
 6. (ಕತ್ತಿ)ಸೆಳೆ,ತೆಗೆ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬಿಚ್ಚು&oldid=532672" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ