ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಯಸು

  1. ಇಚ್ಛಿಸು,ಆಶಿಸು,ಬೇಕಾಗಿರು,ಒಪ್ಪು,ಸಮ್ಮತಿಸು,ಮನಸ್ಸು ಮಾಡು,ಸಂಕಲ್ಪಿಸು
    ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಯಸು

  1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಯಸು

  1. ಬೇರೆಯವರ ಕೇಡನ್ನು ಬಯಸದಿರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಯಸು

  1. ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಯಸು

  1. ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಯಸು

  1. ಬಯಕೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬಯಸು&oldid=655170" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ