ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಸು

 1. ಇರಿ, ಹೊರಬಿಡು, ಕರೆ, ಚೆಲ್ಲು
 2. ಎರಚು, ಚಲ್ಲು
 3. ಚಿಮ್ಮು, ಸಿಡಿ
 4. ಎಸೆ, ಬಿಸುಡು
 5. ಕೊಡು, ನೀಡು
 6. ರಭಸದಿಂದ ಹರಿ, ಪ್ರವಹಿಸು
 7. ಕೆದರು, ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗು
 8. ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳು, ಸಡಿಲವಾಗು
 9. ತೂಗು, ತೊನೆ
 10. ಅಸ್ಥಿರವಾಗು, ಚಂಚಲಗೊಳ್ಳು
 11. ದೊರೆ, ಲಭಿಸು
 12. ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆ, ನಿವಾಳಿಸು
 13. ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡು, ಅರ್ಪಿಸು
 14. ತಿಳಿಸು, ನಿರೂಪಿಸು
 15. ಬಾಡು, ಕಂದು
 16. ಚಿಮುಕಿಸು, ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸು
  ಹೊರಸೂಸು
  ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಸೂಸುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣು; ಸೂಸುಗಿಡಿ; ಸೂಸುನೀರು; ಸೂಸಾಟ; ಸೂಸುವೆಳಗು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English:
 1. emit, en: emit
 2. appear, en:appear

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಸು

 1. ನಗುಸೂಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಸು

 1. ಆವಿಸೂಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸೂಸು&oldid=661527" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ