ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಬಿಡು

  1. ಸೂಸು,ಇರಿ,ಕರೆ,ಚೆಲ್ಲು
    ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಬಿಡು

  1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಬಿಡು

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಬಿಡು

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹೊರಬಿಡು&oldid=543129" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ