ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆದಕು

 1. ಇರಿ,ತಿವಿ,ಬೆಸೆ,ಕುತ್ತು,ಸದೆ,ಅಪ್ಪಳಿಸು,ಅಣೆ,ತದೆ,ತೋಕು,ತಾಟು,ಅರೆ,ಗೀರು
  ಉಗುರಿನಿಂದ ಬೆದಕು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆದಕು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆದಕು

 1. ಬೆದಕಾಟ; ಬೆದಕಿನೋಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆದಕು

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆದಕು

 1. ಹುಡುಕು,ಶೋಧಿಸು
 2. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತು,ಮೇಲಕ್ಕೆಬ್ಬಿಸು
 3. ಕೆದಕು,ಕೆದರು
 4. ಆಯು,ಆರಿಸು
 5. ಪರ್ಯಾಯ,ಆಲೋಚಿಸು,ವಿವೇಚಿಸು

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆದಕು

 1. ಕೆರೆತ,ಗೀರುವಿಕೆ
 2. ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಧಿಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬೆದಕು&oldid=158996" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ