ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಸೆ

  1. ಇರಿ,ತಿವಿ,ಬೆದಕು,ಕುತ್ತು,ಸದೆ,ಅಪ್ಪಳಿಸು,ಅಣೆ,ತದೆ,ತೋಕು,ತಾಟು,ಅರೆ,ಗೀರು
    ಚಾಟಿಯಿಂದ ಬೆಸೆ; ಬೆಸೆಕೋಲು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಸೆ

  1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಸೆ

  1. ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಸೆದಿದ್ದೇವೆ ; ಬೆಸೆದ ಗಿಡ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಸೆ

  1. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಸೆ ; ಬೆಸಿಗೆ - ಬೆಸಿಗೆ ಹಾಕು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಸೆ

  1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಸೆ

  1. ಬೆಸೆದು ಕೂಡಿಸು; ಬೆಸೆತ; ಬೆಸೆದ ಒರೆ; ಬೆಸುಗೆ - ಬೆಸುಗೆಹಾಕು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬೆಸೆ&oldid=421587" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ