ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಿಸು

 1. ಇಷ್ಟಪಡು,ಅಪೇಕ್ಷಿಸು,ಆಯಿಸು,ಹೆಕ್ಕು
 2. ನಿರ್ಧರಿಸು,ಆಯ್ಕೆಮಾಡು,ಆರಿಸಿಕೊ,ನಿರ್ಣಯಿಸು
  ಆತನನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ; ಬಿದ್ದ ಹೂಗಳನ್ನು ಆರಿಸು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಿಸು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಿಸು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಿಸು

 1. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತೀರಿ ?
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಿಸು

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಿಸು

 1. ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಿಸು

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಿಸು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಿಸು

 1. ದೀಪವನ್ನುಆರಿಸು
  _________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಆರಿಸು&oldid=532034" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ