ಬೀಡು

 1. ಮನೆ,ಗೃಹ,ವಸತಿ,ವಾಸಸ್ಥಳ,ಬಿಡಾರ,ನಿವಾಸ
 2. ಆಗರ,ನೆಲೆ
  _______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. ಬೀಡು ಬಿಡು; ಬೀಡಾಗು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. ಬೀಡುಬಿಡು, ಹಲಿಗೆ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದೆ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. ________________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. ಬೀಡು ಬಿಡು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. _______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. ತಾಯ್ಬೀಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. __________________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. ಬೀಡು ಬೀಳು, ಬೀಡಾಗು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. ಬಿರುಕು,ಸಂದು,ಸೀಳು
 2. ಆವಾಸ,ನೆಲೆ
 3. ಮನೆ,ಗೃಹ
 4. ತಂಗುದಾಣ,ಬಿಡಾರ
 5. ವಾಸ್ತವ್ಯ,ಮೊಕ್ಕಾಮು
 6. ಸೈನ್ಯ,ಶಿಬಿರ
 7. ಸ್ಥಳ,ಜಾಗ,ಭೂಮಿ,ಬಯಲು
 8. ಸೀಮೆ,ರಾಜ್ಯ,ಪ್ರಾಂತ್ಯ
 9. ಸೈನ್ಯ,ಪಡೆ
 10. ಒಕ್ಕಲು
 11. ಪರಿವಾರ,ಪರಿಜನ
 12. (ಮರ, ಗಿಡ, ಪೈರು ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ)ಫಲ,ಫಸಲು
 13. (ಹಿಂದೆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು)ತೆರಿಗೆ
 14. (ಕಣ್ಣು)ತೆರೆಯುವುದು,ಬಿಡುವುದು
 15. ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದುದು
  _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬೀಡು&oldid=532127" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ