ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. ಮನೆ,ಗೃಹ,ವಸತಿ,ವಾಸಸ್ಥಳ,ಬಿಡಾರ,ನಿವಾಸ
 2. ಆಗರ,ನೆಲೆ
  _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. ಬೀಡು ಬಿಡು; ಬೀಡಾಗು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. ಬೀಡುಬಿಡು, ಹಲಿಗೆ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದೆ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. ________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. ಬೀಡು ಬಿಡು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. ತಾಯ್ಬೀಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. __________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. ಬೀಡು ಬೀಳು, ಬೀಡಾಗು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡು

 1. ಬಿರುಕು,ಸಂದು,ಸೀಳು
 2. ಆವಾಸ,ನೆಲೆ
 3. ಮನೆ,ಗೃಹ
 4. ತಂಗುದಾಣ,ಬಿಡಾರ
 5. ವಾಸ್ತವ್ಯ,ಮೊಕ್ಕಾಮು
 6. ಸೈನ್ಯ,ಶಿಬಿರ
 7. ಸ್ಥಳ,ಜಾಗ,ಭೂಮಿ,ಬಯಲು
 8. ಸೀಮೆ,ರಾಜ್ಯ,ಪ್ರಾಂತ್ಯ
 9. ಸೈನ್ಯ,ಪಡೆ
 10. ಒಕ್ಕಲು
 11. ಪರಿವಾರ,ಪರಿಜನ
 12. (ಮರ, ಗಿಡ, ಪೈರು ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ)ಫಲ,ಫಸಲು
 13. (ಹಿಂದೆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು)ತೆರಿಗೆ
 14. (ಕಣ್ಣು)ತೆರೆಯುವುದು,ಬಿಡುವುದು
 15. ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದುದು
  _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬೀಡು&oldid=532127" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ