ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. __________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. ಹೊತ್ತಿದ ರೊಟ್ಟಿ; ಹೊತ್ತಿದ ಅನ್ನ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. __________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. ಒಂದು ಹೊತ್ತು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೂಡಿಹಾಕಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿತು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. ಇಂದು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗಿತು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತು

 1. ಹೊತ್ತುಕಳೆ, ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒದಗು; ಹೊತ್ತಾಗು; ಹೊತ್ತುಹೋಕ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹೊತ್ತು&oldid=656217" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ