ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಘನ

 1. ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಹೊಂದಿದ,ಹಿರಿಯ,ದೊಡ್ಡ,ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ,ಖ್ಯಾತಿವಂತನಾದ,ಉನ್ನತಸ್ಥಾನದ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಘನ

 1. ಭಾರವಾದ,ತೂಕವಾದ
 2. ಮಹತ್ತ್ವವುಳ್ಳ,ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ
 3. ಅಧಿಕವಾದ,ಹೆಚ್ಚಾದ,ದೊಡ್ಡದಾದ
 4. ಒತ್ತಾದ,ದಟ್ಟವಾದ
 5. ಗಟ್ಟಿಯಾದ,ದ್ರವವಲ್ಲದ
 6. ಪೂರ್ತಿಯಾದ,ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಘನ

 1. ಗಟ್ಟಿಯಾದುದು,ದ್ರವ ಯಾ ಅನಿಲ ರೂಪವಲ್ಲದುದು
 2. ಮೋಡ,ಮುಗಿಲು
 3. ಸಾಂದ್ರವಾದುದು,ದಟ್ಟವಾದುದು
 4. ಉತ್ತಮವಾದುದು,ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು
 5. ತಾಳ, ಗೆಜ್ಜೆ, ಗಂಟೆ, ಕಂಚಿನ ವಾದ್ಯ
 6. ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರವುಳ್ಳದು,ಬೃಹತ್ಪ್ರಮಾಣವುಳ್ಳದು
 7. ವೇದಪಠನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿ, ಕ್ರಮ
 8. ಅಧಿಕವಾದುದು,ಅತಿಶಯವಾದುದು
 9. ಬಲ,ಶಕ್ತಿ
 10. ನೀರು,ಜಲ
 11. ಆರು ಸಮಚತುರಸ್ರ ಮೈಗಳುಳ್ಳ-ಆಕೃತಿ, ವಸ್ತು
 12. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರ ವರ್ಗದಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಲಬ್ಧ
 13. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಲಬ್ಧ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಘನ

 1. ವಾತತ್ರಯ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English: [[ ]], en:

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಘನ

 1. ಚತುರ್ವಿಧ ವಾದ್ಯ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English: [[ ]], en:

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಘನ

 1. ಅಭ್ರ,ಮೇಘ,ವಾರಿವಾಹ,ಸ್ತನಯಿತ್ನು,ಬಲಾಹಕ,ಧಾರಾಧರ,ಜಲಧರ,ತಡಿತ್ವಾನ್,ವಾರಿದ,ಅಂಬುಭೃತ್,ಜೀಮೂತ,ಮುದಿರ,ಜಲಮುಕ್,ಧೂಮಯೋನಿ, (ಈ ೧೫ ಮೇಘ ಅಥವಾ ಮೋಹದ ಹೆಸರು)
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English: [[ ]], en:
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಘನ&oldid=654461" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ