ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ

  1. ಸೊಗಸಾದ,ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ