ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ

  1. ಪೂರ್ತಿಯಾದ,ಸಮಗ್ರ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ