ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಲೆ

 1. ಕಪ್ಪು ಗುರುತು
  ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿವೆ
  ಬೀಜದ ಹಣ್ಣಿನ ಕಲೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಲೆ

 1. ಕಲೆ ಹತ್ತಿದ ಮೋರೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಲೆ

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

(ಆ)

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಲೆ

 1. ಮೂವರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆತಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

(ಮಾ)

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಲೆ

 1. ಕಲೆಹಾಕು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಲೆ

 1. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಲೆತಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಲೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಲೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಲೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಲೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಲೆ

 1. ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಲೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಲೆ

 1. ಆತನ ಮೋರೆ ತುಂಬ ಕಲೆಯಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಲೆ

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕಲೆ&oldid=670727" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ