ತೊರೆ

 1. ನದಿ, ಹೊಳೆ, ಹೊನಲು
 2. ಸಣ್ಣಹೊಳೆ, ಝರಿ, ಹಳ್ಳ, ಕಿಬ್ಬೊನಲು
  ಮನೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಬಂದವನು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English:
 1. rivulet, en:rivulet
 2. forego, en:forego
 3. give up, en:give up

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. ನೀಗು, ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು, ಕಯ್ಬಿಡು, ಕಳೆ
  ಅರಸು ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಕಾಡಿಗೆ ನಡೆದ; ಆತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ತೊರೆದು ಹೋಗಿದ್ದ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English:
 1. abandon, en:abandon
 2. abdicate, en:abdicate
 3. forsake, en:forsake
 4. divest, en:divest
 5. derelict, en:derelict

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. ಬೆಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಳ ಮನೆಮಾಡಿದೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English:
 1. cave, en:cave
 2. den, en:den

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದವನು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. ತೊರೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿರ ಮೆಳೆಯಿದೆ; ತೊರೆನಾಯಿ; ತೊರೆಮಾವು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು ಹೋದವರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. ಎಲ್ಲಾ ತೊರೆದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ; ತೊರೆಹ; ತೊರೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. ತೊರೆಹಣ್ಣು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತೊರೆ&oldid=675283" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ