ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. ಸಣ್ಣಹೊಳೆ,ಝರಿ,ಹಳ್ಳ
  ___________________
  ___________________
  ಮನೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಬಂದವನು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. ನೀಗು,ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು,ಕಯ್ಬಿಡು,ಕಳೆ
  ಅರಸು ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಕಾಡಿಗೆ ನಡೆದ; ಆತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ತೊರೆದು ಹೋಗಿದ್ದ
  _____________________
  _____________________
  _____________________
  _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. ಬೆಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ತೊರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಳ ಮನೆಮಾಡಿದೆ
  __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದವನು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. ತೊರೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿರ ಮೆಳೆಯಿದೆ; ತೊರೆನಾಯಿ; ತೊರೆಮಾವು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು ಹೋದವರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. ಎಲ್ಲಾ ತೊರೆದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ; ತೊರೆಹ; ತೊರೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. ತೊರೆಹಣ್ಣು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊರೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತೊರೆ&oldid=531965" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ