ಮೆಚ್ಚು
 1. ಮೆಚ್ಚಿಗೆ; - ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಳವನ್ನು ಮೆಚ್ಚದವರಿಲ್ಲ; ಮೆಚ್ಚವಣಿಕೆ;
  ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚು ಬಂದಿದೆ; ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ;
ಕ್ರಿಯಾಪದ
 1. ಮೆಚ್ಚು- ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡು.ಹೊಗಳು; ಸಾಹಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿದನು.

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English:
 1. devotion, en:devotion
 2. aclaim, en:aclaim
 3. admire, en:admire
 4. applaud,en:applaud
 5. award,en:award
 6. prize, en:prize

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೆಚ್ಚು

 1. _______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೆಚ್ಚು

 1. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದರು.
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೆಚ್ಚು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೆಚ್ಚು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೆಚ್ಚು

 1. ಒಲುಮೆ,ಪ್ರೀತಿ,ಇಷ್ಟ
 2. ಇಷ್ಟವಾದುದು,ಪ್ರಿಯವಾದುದು
 3. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಕಾಣಿಕೆ,ಬಹುಮಾನ
 4. ಒಪ್ಪಿಗೆ,ಸಮ್ಮತಿ
 5. ಹೊಗಳಿಕೆ,ಪ್ರಶಂಸೆ
  ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೆಚ್ಚು

 1. ಒಲಿ,ಪ್ರೀತಿಸು
 2. ಇಷ್ಟವಾಗು,ಸೇರು
 3. (ದೇವರು, ಋಷಿ)ಅನುಗ್ರಹಿಸು,ಪ್ರಸನ್ನವಾಗು
 4. ಒಪ್ಪು,ಸಮ್ಮತಿಸು
 5. ಕೊಂಡಾಡು,ಹೊಗಳು
  ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೆಚ್ಚು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಮೆಚ್ಚು&oldid=659108" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ