ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪು

 1. ನೀವಂದುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ; ಒಪ್ಪಿನಡೆ ; ಆತ ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ; ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು; ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ
  ಒರ‍್ಪು
  ___________________
  ___________________
  ___________________
  ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. ratify, en:ratify
 2. abide, en:abide
 3. accede,en:accede
 4. agree, en:agree
 5. befit, en:befit
 6. beseem, en: beseem

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪು

 1. _____________________
  ಒಪ್ಪಿಗೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. concede, en:concede
 2. assent,en: assent

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪು

 1. ________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪು

 1. ________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪು

 1. ನೀವಂದುದನ್ನು ಆತ ಒಪ್ಪಿದ ಹಾಗಿತ್ತು; ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು; ಒಪ್ಪಿತ; ಒಪ್ಪಿಗೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪು

 1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪು

 1. ಒಪ್ಪೆಸೆ; ಒಪ್ಪುಗೊಳಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪು

 1. ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಹೆಂಡತಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪು

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪು

 1. ಈ ಉಡುಪು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪು

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಒಪ್ಪು&oldid=654034" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ