ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪಿಗೆ

 1. ________________
  ಆತನಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
  ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ; ಒಪ್ಪಿ
  ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
  _______________
  _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪಿಗೆ

 1. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆತನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪಿಗೆ

 1. ________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪಿಗೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪಿಗೆ

 1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪಿಗೆ

 1. ____________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪಿಗೆ

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪಿಗೆ

 1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒಪ್ಪಿಗೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಒಪ್ಪಿಗೆ&oldid=531931" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ