ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆರಸು

 1. ಕಲಸು,ಬೆರೆಯಿಸು
  _______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆರಸು

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆರಸು

 1. ಕೂಡಿಸು,ಮಿಶ್ರಮಾಡು,ಸೇರು,ಕೂಡು
  _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆರಸು

 1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆರಸು

 1. ಕೂಡಿರುವಿಕೆ,ಸಂಬಂಧ,ನಂಟು
 2. ಕೂಟ,ರತಿ

ಅವ್ಯಯ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆರಸು

 1. ಸಹಿತ,ಒಡನೆ,ಸಂಗಡ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆರಸು

 1. ಸಂಭೋಗಿಸು,ನೆರೆ
 2. ಐಕ್ಯವಾಗು,ಲೀನವಾಗು
 3. ಸೆಣಸು,ಹೋರಾಡು
 4. ಹಬ್ಬು,ವ್ಯಾಪಿಸು
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬೆರಸು&oldid=332201" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ