ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಡಿಸು

 1. ಸೇರಿಸು
  ________________
  ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿಸು
  ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಡಿಸು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಡಿಸು

 1. ಎರಡು ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸುಬೇಕು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಡಿಸು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಡಿಸು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಡಿಸು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕೂಡಿಸು&oldid=531987" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ