ದಾರಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

 1. ರಸ್ತೆ,ಹಾದಿ,ಬೀದಿ,ಪಥ,ಮಾರ್ಗ
  ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ; ದಾರಿತಪ್ಪು; ದಾರಿ ಬಿಡು
  ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

 1. ದಾರಿಕೊಡು; ದಾರಿಬಿಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

 1. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

 1. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾರಿ ಯಿಲ್ಲವೇ ?

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ದಾರಿ&oldid=654761" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ