ದಾರಿ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

  1. ರಸ್ತೆ, ಹಾದಿ, ಬೀದಿ, ಪಥ, ಮಾರ್ಗ, ಅಧ್ವ, ವೀಥಿ, ರಹ
    ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ; ದಾರಿತಪ್ಪು; ದಾರಿ ಬಿಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

  1. ದಾರಿಕೊಡು; ದಾರಿಬಿಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

  1. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

  1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

  1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

  1. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾರಿ ಯಿಲ್ಲವೇ ?

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ದಾರಿ&oldid=671113" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ