ದಾರಿ

ದಾರಿ

  1. ರಸ್ತೆ, ಹಾದಿ, ಬೀದಿ, ಪಥ, ಮಾರ್ಗ, ಅಧ್ವ, ವೀಥಿ, ರಹ
    ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ; ದಾರಿತಪ್ಪು; ದಾರಿ ಬಿಡು, ಗಮ್ಯ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

  1. _ದಾರಿತಪ್ಪಿದವನು (ಪಥಭ್ರಾಂತ__________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

  1. ದಾರಿಕೊಡು; ದಾರಿಬಿಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

  1. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

  1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

  1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಾರಿ

  1. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾರಿ ಯಿಲ್ಲವೇ ?

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ದಾರಿ&oldid=674852" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ