ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬದಿ

 1. ಪಾರ್ಶ್ವ,ಭಾಗ,ಪಕ್ಕ,ಮಗ್ಗಲು
 2. (ಪರ್ವತದ, ರಸ್ತೆಯ)ಪಕ್ಕ
 3. ಅಳ್ಳೆ,ಪರ,ಅಂಡೆ,ತಟ್ಟು,ಕೆಲ,ಹೊಡೆ,ಪುದಿ
  ಬದಿಗೆ ಮಾಡು; ಬದಿಗಿಡು; ಬದಿಗೊತ್ತು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬದಿ

 1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬದಿ

 1. ಎಂಟು ಬದಿಗಳಿರುವ ಮರದ ತುಂಡು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬದಿ

 1. ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬದಿ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬದಿ

 1. ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಿದರು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬದಿ

 1. ಮನೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬದಿ

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬದಿ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬದಿ

 1. ಆಲದ ಮರದ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ; ಬದಿಮಾಡು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬದಿ&oldid=532277" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ