ಬಗೆ

 1. ವಿಧಾನ, ಕ್ರಮ, ನಡವಳಿಕೆ, ವರ್ತನೆ
  ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. _______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ಎಣಿಸು,ಲಕ್ಷಿಸು
  ಬಗೆದಂತೆ ಹೇಳು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ೨೫ನ್ನು ೫ರಿಂದ ಬಗೆದರೆ ಎಶ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ಬಗೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಈಗ ಯಾರೂ ಉಡುವುದಿಲ್ಲ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ಊಟಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ಬಗೆಬಗೆಯ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಯಾವುದು ?
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ಬಗೆಕಾರ; ಬಗೆಯಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ಚಿತ್ತ,ಮನಸ್ಸು
  ಬಗೆಗೆಡು; ಬಗೆಯಳಲು; ಬಗೆಬಿಚ್ಚು; ಬಗೆಯರಿ; ಬಗೆಮುಟ್ಟು; ಬಗೆಗುಡು; ಬಗೆಗೆಲ್ಲು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ನುಡಿವ ಬಗೆ; ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ಅಭಿಪ್ರಾಯ,ಮತ
  ಅವನ ಬಗೆಯೇನು?; ಬಗೆತ - ನಿಮ್ಮ ಬಗೆತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ತಿಂಡಿಗಳು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ಆತ ನಡೆಯುವ ಬಗೆ ನೋಡಲು ಅಶ್ಟೊಂದು ಚನ್ನಾಗಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ರೀತಿ,ಮಾರ್ಗ,ಕ್ರಮ,ಉಪಾಯ,ತಂತ್ರ
  __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ಮಾಡುವ ಬಗೆ, ತಿನ್ನುವ ಬಗೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ಮಾಡುವ ಬಗೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ಯೋಚಿಸು
  ತನ್ನಂತೆ ಇತರರನ್ನೂ ಬಗೆ; ಕೇಡು ಬಗೆಯದಿರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಂದು ಹಲವು ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ಆಲೋಚನೆ,ಯೋಚನೆ
 2. ಆಸೆ,ಬಯಕೆ
 3. ಊಹೆ,ಕಲ್ಪನೆ
 4. ಗತಿ,ದಿಕ್ಕು
 5. ಜಾತಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಗೆ

 1. ತಿಳಿ,ಭಾವಿಸು
 2. ಬಯಸು,ಅಪೇಕ್ಷಿಸು
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬಗೆ&oldid=673908" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ