ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಭಿಪ್ರಾಯ

  1. ಆಶಯ,ಎಣಿಕೆ,ಅನಿಸಿಕೆ
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಭಿಪ್ರಾಯ (ಸಂ) ೧ ಆಶಯ ೨ ಉದ್ದೇಶ ೩ ತಾತ್ಪರ್ಯ ೪ ವಿಚಾರಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಗೆಡಹುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ