ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಕು

 1. _______________
  ಯಾವ ತೊಡಕು ಆತನನ್ನು ಹಿಂದೆಗೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ; ತೊಡಕುಬೀಳು
  _______________
  _______________
  ಅವನನ್ನು ಬರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೊಡಕಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಕು

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಕು

 1. ಹುಲ್ಲೆಯ ಕೊಂಬು ಮರದ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ತೊಡಕಿಕೊಂಡಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಕು

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಕು

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಕು

 1. ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇವನೂ ತೊಡಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ; ತೊಡ ಕಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಕು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಕು

 1. ತೊಡಕು ಬಲೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಕು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಕು

 1. ಸಿಕ್ಕು,ಗೋಜು,ಗೊಂದಲ
 2. ಅಡಚಣೆ,ಅಡ್ಡಿ
 3. ಕಷ್ಟ,ತೊಂದರೆ
 4. ಸಂಬಂಧ,ಸಹವಾಸ
 5. ಗೊಡವೆ,ಉಸಾಬರಿ
 6. ಜಟಿಲವಾದುದು,ಇಕ್ಕಟ್ಟು
 7. ಅನುಮಾನ,ಸಂಶಯ
 8. ಒಗಟು,ಸಮಸ್ಯೆ
 9. ಜಗಳ,ಕದನ
 10. ಮೊದಲು,ಪ್ರಾರಂಭ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡಕು

 1. ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳು,ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳು
 2. ಸಿಕ್ಕಾಗು,ಗೋಜಾಗು
 3. ಅನುಮಾನದಿಂದ ಹಿಂದುಮುಂದು ನೋಡು,ತಡವರಿಸು
 4. ಹೋರಾಡು,ಸೆಣಸು
 5. ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡು,ನಿರೋಧಿಸು
 6. ತೊಡರಿಕೊಳ್ಳು,ತೊಡರು
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತೊಡಕು&oldid=532033" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ