ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಷ್ಟ

  1. ಬಿರಿ,ಜಟಿಲ
    ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತ ಹತ್ತುವುದು ಕಷ್ಟ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳು,ಸುಲಭ

ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ ಪದಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. ಕಷ್ಟಾತ್ಮ
  2. ಕಷ್ಟಾಶ್ರಯ
  3. ಕಷ್ಟತೆಗೆ
  4. ಕಷ್ಟವಸ್ತ್ರ

ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘ೦ಟು
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕಷ್ಟ&oldid=666025" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ