ಅಗ್ನಿ

 1. ಬೆಂಕಿ, ಉರಿ, ಜ್ವಾಲೆ, ಕಿಚ್ಚು , ನಿತೀಶ್
  ______________
 
ಅಗ್ನಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಗ್ನಿ

 1. ವೈಶ್ವಾನರ, ವಹ್ನಿ, ವೀತಿಹೋತ್ರ, ಧನಂಜಯ, ಕೃಪೀಟಯೋನಿ, ಜ್ವಲನ, ಜಾತವೇದಾ, ತನೂನಪಾತ್, ಬರ್ಹಿ, ಶುಷ್ಮಾ, ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮಾ, ಶೋಚಿಷ್ಕೇಶ, ಉಷರ್ಬುಧ, ಆಶ್ರಯಾಶ, ಬೃಹದ್ಭಾನು, ಕುಶಾನು, ಪಾವಕ, ಅನಲ, ರೋಹಿತಾಶ್ವ, ವಾಯುಸಖ, ಶಿಖಾವಾನ್, ಆಶುಶುಕ್ಷಣಿ, ಹಿರಣ್ಯರೇತಾ, ಹುತಭುಕ್, ದಹನ, ಹವ್ಯವಾಹನ, ಸಪ್ತಾರ್ಚಿ, ದಮುನಾ, ಶುಕ್ರ, ಚಿತ್ರಭಾನು, ವಿಭಾವಸು, ಶುಚಿ, ಅಪ್ಪಿತ್ತಂ, ಹುತಾಶನ (ಈ ೩೪ ಅಗ್ನಿಯ ಹೆಸರುಗಳು)
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English: [[ ]], en:

ಅಗ್ನಿ

 1. ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ

ಅಗ್ನಿ

 1. ಬೆಂಕಿಯ ಅಧಿದೇವತೆ

ಅಗ್ನಿ

 1. ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸುವ ಜಠರಾಗ್ನಿ

ಅಗ್ನಿ

 1. ಮೂರು ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ

ಅಗ್ನಿ

 1. ಚಿನ್ನ, ಬಂಗಾರ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಗ್ನಿ

 1. ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಅಗ್ನಿ&oldid=671121" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ