ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶುಕ್ರ

 1. ವೀರ್ಯ,ರೇತಸ್ಸು,ಶುಕ್ಲ,ಧಾತು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶುಕ್ರ

 1. ಹೊಳೆಯುವ,ಕಾಂತಿಯುತವಾದ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶುಕ್ರ

 1. ಅಗ್ನಿ,ವೈಶ್ವಾನರ,ವಹ್ನಿ,ವೀತಿಹೋತ್ರ,ಧನಂಜಯ,ಕೃಪೀಟಯೋನಿ,ಜ್ವಲನ,ಜಾತವೇದಾ,ತನೂನಪಾತ್,ಬರ್ಹಿ,ಶುಷ್ಮಾ,ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮಾ,ಶೋಚಿಷ್ಕೇಶ,ಉಷರ್ಬುಧ,ಆಶ್ರಯಾಶ,ಬೃಹದ್ಭಾನು,ಕುಶಾನು,ಪಾವಕ,ಅನಲ,ರೋಹಿತಾಶ್ವ,ವಾಯುಸಖ,ಶಿಖಾವಾನ್,ಆಶುಶುಕ್ಷಣಿ,ಹಿರಣ್ಯರೇತಾ,ಹುತಭುಕ್,ದಹನ,ಹವ್ಯವಾಹನ,ಸಪ್ತಾರ್ಚಿ,ದಮುನಾ,ಚಿತ್ರಭಾನು,ವಿಭಾವಸು,ಶುಚಿ,ಅಪ್ಪಿತ್ತಂ, (ಈ ೩೪ ಅಗ್ನಿಯ ಹೆಸರುಗಳು)
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English: [[ ]], en:

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶುಕ್ರ

 1. ದೈತ್ಯಗುರು,ಕಾವ್ಯ,ಉಶನಾ,ಭಾರ್ಗವ,ಕವಿ, (ಈ ೬ ಶುಕ್ರನ ಹೆಸರು)
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English: [[ ]], en:
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಶುಕ್ರ&oldid=655835" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ