ಬೆಂಕಿ

  1. ಕಿಚ್ಚು, ಅಗ್ನಿ, ಅನಲ, ಪಾವಕ,ಉರಿ, ಉಷ್ಣ, ತಾಪ, ಇಂಗಳ, ದಳ್ಳುರಿ, ಹುತಾಶನ, ಜಾತವೇದ
    ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿ; ಬೆಂಕಿಹಚ್ಚು; ಬೆಂಕಿಹಾಕು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಂಕಿ

  1. ಉರಿ, ಕಿಡಿ
    __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಂಕಿ

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬೆಂಕಿ&oldid=675108" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ