ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಗ

 1. ಅಂಶ, ಭಾಗ, ಅವಯವ, ಘಟಕ, ಅಡಕ, ಅಂಶಿಕ, ಇಂಡೆ, ಕೊಚ್ಚಲು, ಖಂಡ, ಚಿತ್ತಳಿ, ಚೂರು, ತುಂಡು, ತುಣುಕು, ತುಮುರು, ಪಚ್ಚಿ, ಪಾಲು, ಪೋಡಿ, ಪಾಲು, ಪೋಡಿ, ಪೋಡು,ವಿಭಾಗ, ಶಕಳ, ಹೋಳು
  __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ


ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಗ

 1. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದು ನಿನಗೆ ಅಂಗವಲ್ಲ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಗ

 1. ಬಗೆ, ತೆರ, ರೀತಿ, ಕ್ರಮ, ವಿಧಿ, ಪ್ರಕಾರ, ವಿಧಾನ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಕನ್ನಡ / ದ್ರಾವಿಡ

ಎತ್ತುಗೆಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಗ

 1. ಐವತ್ತಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಅಂಗ&oldid=670556" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ