ಕನ್ನಡEdit

ನಾಮಪದEdit

ಚೂರು

 1. ಬಿಲ್ಲೆ,ಚಕ್ಕೆ
  ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಚೂರು
  __________________

ಅನುವಾದEdit

ನಾಮಪದEdit

ಚೂರು

 1. ಕಲ್ಲಿನ ಚೂರು ; ಮಳಲ ಚೂರು

ಅನುವಾದEdit

ನಾಮಪದEdit

ಚೂರು

 1. ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡು; ಕನ್ನಡಿ ಚೂರು

ಅನುವಾದEdit

ನಾಮಪದEdit

ಚೂರು

 1. ___________________

ಅನುವಾದEdit

ನಾಮಪದEdit

ಚೂರು

 1. _______________________

ಅನುವಾದEdit

ನಾಮಪದEdit

ಚೂರು

 1. _______________

ಅನುವಾದEdit

ಕ್ರಿಯಾಪದEdit

ಚೂರು

 1. _______________

ಅನುವಾದEdit

ನಾಮಪದEdit

ಚೂರು

 1. _______________

ಅನುವಾದEdit