ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರ

 1. ಎಲ್ಲಾ ತೆರದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿನೋಡಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರ

 1. ________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರ

 1. ತೆರನಾದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರ

 1. ಯಾವ ತೆರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ?; ತೆರತೆರದ ಹಾಡುಗಳು; ತೆರವು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರ

 1. ಹಣ್ಣುಗಳ ತೆರ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರ

 1. ಇದು ಯಾವ ತೆರದ ಹಣ್ಣು ?

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರ

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರ

 1. ತೆರನಾದ ಬಾಳು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು?

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರ

 1. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತೆರ ಕೊಡಬೇಕು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೆರ

 1. ವಧು ದಕ್ಷಿಣೆ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತೆರ&oldid=532578" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ