ಹೋಳು

  1. ಭಾಗ,ತುಂಡು,ಖಂಡ
    ಹೋಳು ಮಾಡು; ಅಡಿಕೆಹೋಳು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೋಳು

  1. ಹೋಳಿದ ಹಲಿಗೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೋಳು

  1. ಅಡಿಕೆ ಹೋಳು ; ಹೋಳಾಗು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೋಳು

  1. ಅಡಿಕೆಯ ಹೋಳು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೋಳು

  1. ಅಡಿಕೆಯ ಹೋಳು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹೋಳು&oldid=544144" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ