ಧಾನ್ಯತೂಕ

  1. ಸುಕ್ಕು,ಸುಂಕು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English: [[ ]], en: