ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಟ್ಟ

 1. ________________
  ಬಾಳ್ವೆಯ ಮಟ್ಟ; ಪಡೆಯ ಮಟ್ಟ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಟ್ಟ

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಟ್ಟ

 1. ನಡುಮಟ್ಟ ನೀರಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಟ್ಟ

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಟ್ಟ

 1. ಆತನದು ನಮ್ಮಿಂದ ಮೇಲಿನ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಟ್ಟ

 1. ಮಟ್ಟಬೆಳ್ಳಿ; ಮಟ್ಟತರ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಟ್ಟ

 1. ಹಂತ,ಮಜಲು,ಘಟ್ಟ
  ಮಟ್ಟಗೊಳಿಸು, ಮಟ್ಟಗೋಲು; ಮಟ್ಟಹಲಿಗೆ; ಮಟ್ಟಸ - ಮಟ್ಟಸ ಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಟ್ಟ

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಟ್ಟ

 1. ಸಮತಟ್ಟು,ಸಪಾಟು
  _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಟ್ಟ

 1. ನೀರು ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಟ್ಟ

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಟ್ಟ

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಟ್ಟ

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಟ್ಟ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಟ್ಟ

 1. ರಸಮಟ್ಟ
 2. ಅಳತೆ,ಪ್ರಮಾಣ
 3. ಸಿದ್ಧತೆ,ಸನ್ನಾಹ
 4. ಶ್ರೇಣಿ,ದರ್ಜೆ,ತರಗತಿ
 5. ಹತೋಟಿ,ಅಧೀನತೆ
 6. ಕಡಮೆ ಎತ್ತರ
 7. ಕಡಮೆ,ಕಮ್ಮಿ
 8. ಕೀಳುದರ್ಜೆ,ಕೆಳತರಗತಿ
 9. ಮಿತಿ,ಎಲ್ಲೆ,ಮೇರೆ
  _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಮಟ್ಟ&oldid=531984" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ