ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಂತ

 1. ಎರಡನೆಯ ಹಂತ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಕನ್ನಡ / ದ್ರಾವಿಡ

ಎತ್ತುಗೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 • Kannada-English Etymological Dictionary by N. Učida & B.B. Rajapurohit

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಂತ

 1. ನಿಚ್ಚಣಿಗೆ,ಸೋಪಾನ,ಪಾವಟಿಗೆ,ಮೆಟ್ಟಿಲು,ಮಜಲು
  ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗುವ ಹಂತಗಳು; ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈಗ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ?

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಕನ್ನಡ / ದ್ರಾವಿಡ

ಎತ್ತುಗೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 • Kannada-English Etymological Dictionary by N. Učida & B.B. Rajapurohit

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಂತ

 1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಕನ್ನಡ / ದ್ರಾವಿಡ

ಬೇರೆ ಪದಬರಿಗೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎತ್ತುಗೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 • Kannada-English Etymological Dictionary by N. Učida & B.B. Rajapurohit


ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಂತ

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಂತ

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹಂತ&oldid=670608" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ