ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಮೆ ಎತ್ತರ

  1. ಮಟ್ಟ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: