ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆಳೆ

 1. ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಎಳೆ
  ಸೆಳೆಗತ್ತಿ; ಅವಳ ಕಯ್ಯಿಂದ ಕೋಲನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆಳೆ

 1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆಳೆ

 1. ಆಕರ್ಷಿಸು
  ಮನಸೆಳೆಯಿತು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆಳೆ

 1. ಬೆತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೆಳೆದರು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆಳೆ

 1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆಳೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆಳೆ

 1. ಸೆಳೆ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆಳೆ

 1. ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆಳೆ

 1. ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾರನ್ನೂ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲುದು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆಳೆ

 1. ಸೆಳೆತ; ಸೆಳವು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆಳೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆಳೆ

 1. ತೆಳುವಾದ,ಸಣ್ನದಾದ
  ಸೆಳೆಗೊಂಬು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆಳೆ

 1. ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳು; ಸೆಳೆಮಂಚ; ಸೆಳೆಸೂರೆ; ಸೆಳೆಕೊಕ್ಕೆ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆಳೆ

 1. ಸಣ್ಣ ರೆಂಬೆ
  ಸೆಳೆಕೊಂಬು; ಸೆಳೆಗೆಲ್ಲು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. ಚಿಕ್ಕಕೋಲು,ಬೆತ್ತ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಚಡಿ,ಸೆಳವೆ

ಸೆಳೆ

 1. ಸೆಳೆಮಿಂಚು, ಸೆಳೆಕೋಲು ; ಸೆಳೆಗೆ ಹೆದರದ ಮಗು ಬಳೆಗೆ ಹೆದರೀತೆ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆಳೆ

 1. ಕತ್ತಿ ಸೆಳೆ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಜನ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡ/ ದ್ರಾವಿಡ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. ಸೆಳೆಮಿಂಚು
 2. ಸೆಳೆನಡು
 3. ಸೆಳೆಗೊಂಪು

ಜನ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡ / ದ್ರಾವಿಡ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸೆಳೆ&oldid=656012" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ