ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ದಿವ್ಯಪೂಜೆ

  1. (ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿನ)ಧರ್ಮಾಚರಣೆ,ದಿವ್ಯಾರಾಧನೆ,ಪ್ರಭು ಭೋಜನ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ