ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಭು ಭೋಜನ

  1. (ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿನ)ದಿವ್ಯಪೂಜೆ,ಧರ್ಮಾಚರಣೆ,ದಿವ್ಯಾರಾಧನೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ