ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಧರ್ಮಾಚರಣೆ

  1. (ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿನ)ದಿವ್ಯಪೂಜೆ,ದಿವ್ಯಾರಾಧನೆ,ಪ್ರಭು ಭೋಜನ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ