ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಳ್ಳ

 1. ಕುಳಿ, ಗುಂಡಿ, ಹೊಂಡ, ಗುಣಿ, ಬಿಲ
  ಹಳ್ಳ ತೋಡು
  ಹಳ್ಳ ಮುಚ್ಚಲು ಹಣವಿಲ್ಲವಂತೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಳ್ಳ

 1. ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಿಂದ ಒಸರಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಳ್ಳ

 1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಳ್ಳ

 1. ಹಳ್ಳಬೀಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಳ್ಳ

 1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಳ್ಳ

 1. ಹನಿಹನಿ ಕೂಡಿ ಹಳ್ಳವಾ ಯಿತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಳ್ಳ

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಳ್ಳ

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಳ್ಳ

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹಳ್ಳ&oldid=665222" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ